Sök
2018-04-15

Nya ge kniven vidare

Ge kniven vidare är en nationell kampanj som syftar till att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten.

 

OGU initierade 2013 kampanjen "Ge kniven vidare" i Sverige. 
Vi har sett att den kirurgiska träningen förbättrades i samband med kampanjen. Nu har det, under de senaste åren, inte varit samma utveckling på den kirurgiska träningen och man har vid utvärdering sett att feedback från handledaren ej har blivit bättre med kampanjen. Därför har Kirub (kirurger under utbildning) under 2017 initierat "Nya ge kniven vidare" för att förenkla sättet att ge feedback.
Den nya versionen av "Ge kniven vidare" baseras på en av de enklaste feedback modellerna som kallas "ask-tell-ask". Ett fick-kort har utformats där ena sidan tydligt riktar sig till handledaren med tips för hur feedback kan ges. Detta är ett viktigt stöd för handledaren och förhoppningen är att detta skall underlätta givandet av utvecklande feedback. 
Materialet kan beställas från OGU-styrelsen.
Beroende på var man arbetar finns det dock olika förutsättningar och utmaningar, och därför vill vi rekrytera lokala ambassadörer som kan driva kampanjen på hemorten och anpassar den till klinikens behov. För ST-läkarna kan projektet mycket väl utvecklas till ST-utbildningens obligatoriska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Mer information om kampanjen finns på kirub.se

Vill du vara kontaktperson på din klinik och sprida budskapet vidare - hör av dig till oss! Vi ber er att maila in era idéer, förslag, koncept och material som ni kanske kommer att ta fram så att vi kan lägga upp allt här på OGU:s hemsida där andra kan inspireras och ta del av ert arbete. 

LYCKA TILL önskar er OGU-styrelse!