Sök

OGU-dagarna i Örebro 8-9 april 2019

Tema: Ohälsa och graviditet.

Program och föreläsningsmaterial:

 

Dag 1 - Fysisk ohälsa:

Övervikt vid graviditet och förlossning
Obstetriker Marie Blomberg

Graviditetsdiabetes
Obstetriker Helena Fadl

Träning under graviditet och efter förlossning
Fysioterapeut Cecilia Fridén

Rökning och alkohol vid konception, graviditet och amning
ST-läkare i obstetrik Lovisa Brehmer

Motiverande samtal
Specialistläkare i lungmedicin Matz Larsson

 

Dag 2 - Psykisk ohälsa:

Ångest och depression vid graviditet
Psykiater Marie Bendix

PTSD och psykisk ohälsa hos gravida
Obstetriker Lena Holzman

Juridiska aspekter vid psykisk ohälsa och/eller missbruk och graviditet
Jurist Ulrika Sandén

OGU-symposium: "Hur mår doktorn?"
Psykiater Marie Åsberg
Dokument: Hållbar livsstil

Paneldebatt: "Sectio på humanitär indikation, när är det rätt?"
Moderator Obstetriker Ómar Sigurvin Gunnarsson
Obstetriker Ellika Andolf
Obstetriker Susanne Hesselman