Sök
2019-02-01

Specialistexamen 2019 sista anmälningsdag 1 feb.

Skriftlig tentamen är onsdagen 8/5, praktiskt prov torsdagen 9/5 och presentation av ST-arbeten fredag 10/5. 

SFOG rekommenderar också att alla ST-läkare gör den skriftliga examen på sin hemklinik årligen som ett progress test. Ta kontakt med din studierektor för att planera in detta på din ort!

Observera!

  • En avgift på 10 000 kronor kommer att faktureras. Ange faktureringsadress i din anmälan.
  • Komplett ansökan krävs inklusive slutversion av ST-arbetet för giltig anmälan.
  • ST-arbetet ska skickas som en enda fil, alltså ev. bilagor skall inkluderas i detta enda dokument, gärna som pdf. Benämn filen med ditt namn och sjukhus/ort.
  • De närmaste två åren godkänns även ST-arbeten som inte är skrivna inom obstetrik och gynekologi. Arbetet får dock inte vara äldre än 8 år. Utbildningsnämnden kommer därefter utvärdera om det fortsättningsvis ska vara så på Specialistexamen.
  • Man måste vara medlem i SFOG för att delta i ST-examen.

Ni som skriver ert ST-arbete, kom ihåg att titta på denna lathund för att få ert arbete godkänt vid specialistexamen. https://www.sfog.se/media/20719/lathund.pdf