Sök
2018-08-29

OGUs handledarpris 2018

Grattis Tomasz Stypa, överläkare på Höglandssjukhuset, Eksjö, till priset för bästa handledare!

Här kommer motiveringen:
Vi vill nominera Tomasz Stypa, specialist/överläkare i Gyn/Obs vid Eksjö Höglandssjukhuset, till OGU:s handledarpris. Framför allt för vår kirurgiska utbildning är Tomasz ovärderlig. Att som ST-läkare få operera med Tomasz innebär inte bara att få ta del av en mycket erfaren och kunnig kirurgs kunskap, utan också att själv tidigt få praktisk kirurgisk träning. Tomasz ger snabbt kniven vidare, han ger sina ST-läkare självförtroende och vågar även utmana oss att utföra nya moment. Som bakjour är Tomasz snabb när man behöver hjälp, trygg i sina beslut men lyckas också med konststycket att även i akuta situationer stötta oss ST-läkare i att våga ta egna beslut, lita på våra egna bedömningar och självständigt handlägga akut obstetrik och gynekologi.

ST-läkarna i Eksjö