Sök
2020-11-06

Vulv-ARGs höstmöte

Höstens möte kommer att gå digitalt via zoom

Datum: 6 november
Tid: 9-12

Agenda: se bifogad kallelese

Maila Christina Rydberg om du önskar delta på mötet

Christina.rydberg@regionhalland.se