Sök
2019-11-08

VulvARGs höstmöte 8 nov.

Det tidigare annoncerade Vårmötet 15 mars har ställts in till förmån för ett rent arbetsmöte för de olika projekt som pågår inom Vulv-ARG. Nästa möte blir därför till hösten.