Sök

UR-ARG

Välkommen till UR-ARGs hemsida

   

Inkontinensslynga - vän eller fiende? 

 

Läs Eva Uustals, Maud Ankardals och Marie Westergren-Söderbergs debattartikel i Läkartidningen 51-52/2018, "Inkontinensslynga -vän eller fiende?"

 

Läs Christian Falconers brev

till NUGAs styrelse om TVT och NUGAs svar

 Letter to the NUGA Board, C Falconer

Answer from the NUGA Board

 

Obs! UR-ARG-möte fre 24/5 ersätts av:

Arbetsmöte Apikal Prolaps fre 24/5 2019, Stockholm, arbetsgruppen för apikal prolaps

Mötet börjar kl 10:00 och avslutas kl 16:00.

Frågor om mötet besvaras av:  Marie Westergren Söderberg och Riffat Cheema.  

 

Urogynekologiska möten:

ICS  3-6/9  2019, Göteborg 

IUGA 24-28/9 2019, Nashville

EUGA 16-18/10 2019, Tel Aviv