Sök

Tumör ARG

Kontakta sekreteraren om du vill vara med på e-postlistan och få information om Tumör-ARGs aktiviteter

Tumör-ARGs huvuduppgifter

  • att föra ut uppdateringar från gyncancer-vårdprogramsgrupperna till övriga inom SFOG
  • att samordna utbildningsaktiviteter inom gyncancerområdet (specialistutbildningskurser, fortbildningskurser för gynekologer samt subspecialisering i Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård)
  • att vara ett kontaktnätverk mellan gynekologiska tumörkirurger, gynonkologer, läkare under subspecialisering inom Gynekologisk tumörkirurgi med cancervård och övriga läkare som jobbar med gynekologisk cancer

    Tumör-ARG har ej som uppgift att producera ARG-rapporter eftersom vårdprogrammen för de gynekologiska cancerdiagnoserna innehåller uppdaterade riktlinjer

Ordförande: Karin Stålberg

Sekreterare: Åsa Åkesson

 Nästa möte:
Hålls på torsdagen i SFOG-veckan i Uppsala!
Mötet ligger efter tumörARG symposium ”Corpuscancer, riskbedömning eller sentinel node för alla?” med Jan Persson och Caroline Lundgren, som äger rum torsdagen 30/8 10.15-11.15
Därefter kl 11.30-13.45 har tumörARG ett möte med inriktning på revidering av utbildningsplanen för subspecialiseringen