Sök
2018-04-20

SFPOG Symposium om Second Victime

Vad ska jag säga på morgonmötet?!
Second victim- om traumatisering av vårdpersonal
Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi inbjuder till symposium Fredag 20 april 2018 kl. 10.00 - 16.00
Eugeniahemmet Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Varmt välkomna!

Program
Moderator Klas Abrahamsson
0900 Registrering och kaffe
1000 Inledning
Maria Alexanderson Redvall, ordförande SFPOG
1015 Traumatic childbirth from the perspective of the healthcare professional - how midwives and doctors experience adverse events in the labour ward.
Katja Schröder, barnmorska, PhD, postdoc Odense
1130 Vårdskada – vad händer? Vad händer inte? När det har hänt. Magna Andreen Sachs, docent, senior rådgivare Medical Mangement Centre
LIME, KI
1230 LUNCH
1330 ”Orkar jag fortsätta?” – stöd till traumatiserade vårdgivare ur ett historiskt
och strategiskt perspektiv Håkan Johansson, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi
1430 Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar
Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg
1545 Avslutning
**********************************************
Ca 1615 Årsmöte SFPOG
Avgift: Medlemmar 850 kr, heltidsstuderande och pensionärer 600 kr, övriga 1300 kr Morgonkaffe och lunch ingår
Anmälan: Sker genom mail till margareta.risenfors@vgregion.se senast 20 mars 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats och telefonnummer samt ev. specialkost. Om arbetsgivaren betalar, v.g. ange faktureringsadress
Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.
Bli medlem i föreningen via www.sfpog.se