Sök
2018-04-19

Kallelse Vårmöte 2018

POS-ARG
Arbets- och referensgruppen för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi

 Kallelse till vårmöte torsdag 19/4 2018

 SFOG:s kansli Drottninggatan 55 2 trp (tel 08-4400175) Portkod 5411F

 Förmiddag 9:30-12:30 

  • Föregående mötesprotokoll
  • Tips från landet runt (ta med något du kan dela med oss andra)
  • SFOG: styrelsenytt, SFOG-veckan, Verksamhetschefsmötet
  • SFOG-Kurser: Rapport från kurser 2017, planer till våren och hösten 2018
  • Arg-rapporter – lägesbeskrivning ARGrapporter.
  • Nya ST-kurserna. Hur har det gått?
  • Falldiskussion ( ta med egna fall som du vill diskutera)
  • Övriga frågor, kongresser och litteraturtips
  • Val av sekreterare

Gemensam lunch kl. 12:30-13:30

Eftermiddagen 13:30 -16:00

 ”Varför följer vi inte bara våra riktlinjer? Lotta Millde Luthander, Överläkare Phd, Medicinsk ansvarig specialistmödravården Södersjukhuset

 Väl mött!

 Lena Holzman sekreterare

Ps Anmäl dig till lena.holzman@sll.se före den 8/4