Sök
2020-08-25

ZOOM möte tisdag 25/8 kl 10-14

ZOOM möte, inbjudan i mejl från Lina. 

 Anmälan till Eva Östlund

Agenda Preeklampsi-ARG tisdagen den 25 augusti 2020

Var: ZOOM

När: 10.00-14.00

 

 

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Nya arbetsgrupper inom ARG preeklampsi – fastställande av grupper: Lina
 4. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt.
 5. Bayer slutar tillverka kortverkande Adalat – Margareta och Ullabritt presenterar alternativ
 6. Fallbeskrivning
 7. Uppföljning implementering av riktlinjer – regionala PM
 8. Utbildningar – SFOG kurs; Stefan, Anette och Josefin
 9. Nominering av ny sekreterare – Eva Östlund (valberedning)
 10. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 11. Uppföljning i Graviditetsregistret angående nya riktlinjer – snittfrekvens, induktioner, maternella komplikationer etc. COVID-19 och Preeklampsi?
 12. Övriga frågor.
 13. Nästa möte:

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Eva Östlund