Sök
2020-12-01

ZOOM möte 1 december 2020 kl 10-14

Agenda Preeklampsi-ARG tisdagen den 1 december 2020

Var: ZOOM

När: 10.00-14.00

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. GRADE: Annika Strandell presenterar sökstrategier inför uppdatering av riktlinjen (ca 2 timmar)
 4. Lunchpaus 30 min
 5. Arbetsgrupper inom ARG Preeklampsi – uppdatering av riktlinjer inför 2021
 6. Uppföljning implementering av riktlinjer – regionala PM
 7. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt.
 8. Utbildningar – Rapport från Mödrahälsovård, Specialistförening för kirurgi och akutmedicin, digital föreläsning?
 9. Fallbeskrivning
 10. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 11. Övriga frågor.
 12. Nästa möte:

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Charlotte Iacobaeus