Sök
2020-04-20

Möte måndag 20 april 2020 kl 10-15 i Stockholm

Kallelse Agenda Preeklampsi-ARG måndagen den 20 april 2020

Var: Villagatan 5, Läkarförbundet. Lokal: Handen

När: 10.00-15.00

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfika serveras.

 Anmälan innan 15 april 2020 till Eva Östlund

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Nya arbetsgrupper inom ARG preeklampsi – ansvariga i varje grupp
 4. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt. Japan 2020
 5. Fallbeskrivning
 6. Presentation av kommande disputation. Åsa Nääv
 7. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 8. Inlägg Kvinnoläkaren
 9. Uppföljning implementering av riktlinjer – regionala PM
 10. Utbildningar – SFOG kurs
 11. Återkoppla andra yrkeskategorier i gruppen
 12. Nominera sekreterare till augusti 2020
 13. Uppföljning i Graviditetsregistret angående nya riktlinjer – snittfrekvens, induktioner, maternella komplikationer etc
 14. Övriga frågor.
 15. Nästa möte

VÄLKOMNA önskar

Sekr. Eva Östlund

Ordf, Lina Bergman