Sök
2019-08-28

Möte 28 augusti kl 8:30-10:00, Quality Hotel Frösö Park, lokal Västerhus 1+2

Välkommen till PREEKLAMPSI-ARG nästa möte som äger rum under SFOG veckan i Östersund. Öppet möte, alla välkomna.

Kallelse Agenda Preeklampsi-ARG onsdagen den 28 augusti 2019

Var: Quality Hotel Frösö Park, lokal Västerhus 1+2

När: 08.30-10.00

 

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Uppdatering arbete nationella riktlinjer preeklampsi. Rapport från presentationen från tisdagen
 4. Nya arbetsgrupper inom ARG preeklampsi – genomgång av intresselista
 5. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt
 6. Fallbeskrivning
 7. Aktuella disputationer
 8. Patientperspektiv
 9. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 10. Övriga frågor.

Logo

Intresse för SFOG kurs inom ARG Preeklampsi?

 1. Nästa möte

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Eva Östlund