Sök
2019-11-18

Möte 18 november 2019 Rydbergs rum på Kronhusgatan 2 F Göteborg, 10-15

Kallelse Agenda Preeklampsi-ARG måndagen den 18 november 2019

Var: Kronhusgatan 2 F, Göteborg

När: 10.00-15.00

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfika serveras.

 

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Uppdatering arbete nationella riktlinjer preeklampsi.
 4. Nya arbetsgrupper inom ARG preeklampsi – genomgång av intresselista
 5. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt. Rapport från ISSHP 2019
 6. Fallbeskrivning
 7. Presentation av kommande disputation. Grigorius Kalapotharakos. Preeklampsi-en kardiovaskulär riskfaktor. Lunds universitet
 8. Implementering av riktlinjer. Rapport från MÖL mötet, Eva Östlund
 9. Nya ICD koder
 10. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 11. Övriga frågor.

Återkoppling Fortbildningskurs preeklampsi inom komplicerad obstetrik?

 1. Nästa möte

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Eva Östlund

 

Registrering till eva.e.ostlund@sll.se senast fredag 8/11