Sök
2019-05-14

Möte 14 maj 2019, SÖS Kvinnoklinkens konf.rum gyn.mott plan 0

Välkommen till PREEKLAMPSI ARGs nästa möte

Kallelse Agenda Preeklampsi-ARG tisdag 14 maj 2019

Var: SÖS Kvinnoklinkens konf.rum gyn.mott plan 0

När: 10.00-15.00.

 

 1. Genomgång föregående protokoll.
 2. Jäv. Genomgång
 3. Aktuella och nya forskningsprojekt
 4. Presentation av avhandling: Preeclampsia – Studies on the Placenta and B-type Natriuretic Peptide. Katja Junus, Uppsala Universitet
 5. CoLab och COLLECT databas Stefan Hansson och Lina Bergman
 6. Uppdatering arbete nationella riktlinjer preeklampsi. Rapport av Stefan Hansson.
 7. Nya arbetsgrupper inom ARG preeklampsi
 8. Aktuella möten och kongresser inom preeklampsi nationellt och internationellt
 9. Långsiktiga mål och visioner
 10. Fallbeskrivning
 11. Aktuella disputationer
 12. Förslag till ämnen att presentera nästa möte
 13. Övriga frågor.
 14. Nästa möte

 

VÄLKOMNA önskar

Ordf, Lina Bergman

Sekr. Eva Östlund

Anmälan sker till Eva Östlund (eva.e.ostlund@sll.se)