Sök
2018-11-13

Möte 13 november 2018, SLS, Stockholm kl 10-15

Alla intresserade hälsas välkomna till den nybildade ARG Preeklampsi!

Första mötet efter det konstituerande mötet under SFOG-veckan sker på SLS, Klara Kyrkogata, den 13 november kl 10-15.

Anmälan sker till Eva Östlund (eva.e.ostlund@sll.se)

Dagordning:

  • Jäv. Nya medlemmar
  • Genomgång av förra mötes protokoll
  • Uppdatering från arbetet med de nationella riktlinjerna
  • Aktuella och nya forskningsprojekt (inklusive IMPACT studien)
  • Fallpresentationer
  • Förslag på ämnen att presentera nästa möte
  • Allmän diskussion om det fortsatta arbetet i gruppen
  • Övriga frågor
  • Nästa möte