Sök
2019-04-10

Kallelse till Perinatal-ATG 10 april 2019, kl. 13-16.30, Malmö

Kallelse till möte i perinatal-ARG 10 april 13.00-16.30

Lokal ” Tidskriften” Jan Waldenströms gata 5, Konferenscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

De som kommer med tåg åker till Malmö Triangeln (4 min gångväg därifrån).

De som kommer med flyg har 8 min gångväg från flygbussens hållplats vid Södervärn.

Ingen föranmälan.

 

13.00-14.30 Start av aktiv förlossning. Katarina Remaeus kommer att gå igenom WHOs rapport och direktiv och samverkar med Barnmorskeförbundet i arbetet kring ställningstagande om Sverige bör ändra definitionen av aktiv start.

Fika serveras

 

Ordinarie perinatalARG möte

 

1

Föregående protokoll

Karin Pettersson

2

ST-kurser 2019-20

Karin Pettersson

3

Ny ordförande och sekreterare till perinatal ARG 2019

Valberedning

4

SWEPIS studien avslutad, info. 

 

Eva Nordberg

5

Transcutan PDB inför VE?  

 

 

Eva Nordberg

6

Övriga frågor

 

Bord beställt för 12 pers kl 19 för de som så önskar