Sök

GLOBAL-ARG

Global-ARG är till för dig med intresse för obstetrik och gynekologi i ett globalt perspektiv.

Kommande möte under våren 2020!

Vi kommer anordna ett internat för alla intresserade medlemmar under våren för att planera en eventuell fortbildningskurs i Global Obstetrik och Gynekologi. Vi kommer även att skriva ett SFOG-råd angående hur vi i kvinnosjukvården bäst kan bemöta kvinnor från olika kulturella bakgrunder.

Förslag på datum är: 9-10/3, 12-13/3, 16-17/3 eller 19-20/3. Plats: Stockholm. Om du är intresserad att delta maila till sekreteraren enligt nedan vilket, eller vilka datum som passar dig bäst. Välkommen med din intresseanmälan!

 

Global-ARG höll ett allmänt möte 27/8 under SFOG-veckan i Östersund där vi kom fram till följande:

  • Vi kommer fortsätta jobba med Globala frågor och verka för att ha ett stående symposium under SFOG-veckan.
  • Vi vill gärna stimulera till utlandsarbete, men kan inte agera ”resebyrå”. OGU låter hälsa att de gärna hjälper till att hitta lösningar vid behov.
  • Vi lyckades inte hitta någon ny ordförande för att ersätta Prof. Birgitta Essén då hon önskar trappa ner sitt engagemang. Sophie Graner och undertecknad fortsätter sköta löpande arbete, men vi behöver omgående hitta en ny ordf. Kom gärna in med förslag!
  • Vi enades om att jobba för att skapa ett evidensbaserat underlag för att bättre kunna ge råd om hur vi i kvinnosjukvården kan möta individer som kommer från andra länder och kulturer.

 

OBS! Nya medlemmar anmäler sig genom att skicka mejl till sekreterare Michael Algovik: 

Global-ARG@telia.com