Sök

GLOBAL-ARG

Global-ARG är till för dig med intresse för obstetrik och gynekologi i ett globalt perspektiv.

Vi planerar ett allmänt lunchmöte tisdag 27/8 under SFOG-veckan i Östersund dit alla intresserade är välkomna.
Vi återkommer med besked om lokal.

OBS! Nya medlemmar anmäler sig genom att skicka mejl till sekreterare Michael Algovik: 

Global-ARG@telia.com