Sök

ENDOMETRIOS-ARG

Endometrios-ARG arbetar för att öka kunskapen om endometrios både bland sjukvårdspersonal och allmänheten, och därmed bidra till ett snabbt och adekvat omhändertagande av kvinnor med endometrios.

Att patienterna tidigt får rätt diagnos är ett viktigt mål, eftersom tidigt insatt, adekvat behandling sannolikt kan minska sjukdomens utveckling och påverkan på allmän och reproduktiv hälsa på sikt. Vi samarbetar med patientföreningar. Gruppen presenterade 2016 sin senaste ARG rapport (nr 37)