Sök

Kontaktuppgifter för ARGUS och ARG-grupper

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten. Arbetsgrupperna tar fram skrifter med senaste rön och rekommendationer, och kan författa nationella råd och riktlinjer inom sina områden. Alla medlemmar i SFOG är välkomna att delta i arbetet, från nybliven ST till professor!


Dokument:

 

 Arbets- och Referensgruppen för Endokrinologi - ENDOKRIN-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Etik - ETIK-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Vulva -VULV-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Urogynekologi - UR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Ultraljudsdiagnostik - ULTRA-ARG

Arbets- och Referensgruppen för TUMÖR-ARG Gynekologisk tumörkirurgi med Cancervård

Arbets- och Referensgruppen för Tonårsgynekologi - TON-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Robson-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Ob/Gyn samt Sexologi - POS-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för PREEKLAMPSI-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi - PERINATAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet - MM-ARG

 • Ordförande
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar - HEM-ARG

 • Ordförande
  • Överläkare Gustaf Biasoletto
  • Östersunds sjukhus och Sahlgrenska/Östra sjukhuset
  • 831327 Östersund
  • Tfn: 063-153000
  • gustaf.biasoletto@gmail.com

Arbets- och Referensgruppen för Global - GLOBAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Fertilitet- Ofrivillig Barnlöshet - FERT-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering - FARG

Arbets- och Referensgruppen för Evidensbaserad medicin - EVIDENS-ARG

 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Endometrios - ENDOMETRIOS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention - C-ARG

 • Ordförande
  • Kristina Elfgren
  • PO Gynekologi/Reproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Stockholm
  • Tfn: Tel 08-58587528
  • Kristina.elfgren@sll.se

Arbets- och Referensgruppen för Benign gynekologi