Sök

Kontaktuppgifter för ARGUS och ARG-grupperArbets- och Referensgruppen för Endokrinologi - ENDOKRIN-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Etik - ETIK-ARG

 • Ordförande
  • Ingrid Bergelin

Arbets- och Referensgruppen för Vulva -VULV-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Urogynekologi - UR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Ultraljudsdiagnostik - ULTRA-ARG

Arbets- och Referensgruppen för TUMÖR-ARG Gynekologisk tumörkirurgi med Cancervård

Arbets- och Referensgruppen för Tonårsgynekologi - TON-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Robson-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Ob/Gyn samt Sexologi - POS-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för PREEKLAMPSI-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi - PERINATAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet - MM-ARG

 • Ordförande
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Mall för Arg-grupper

Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar - HEM-ARG

 • Ordförande
  • Överläkare Gustaf Biasoletto
  • Östersunds sjukhus och Sahlgrenska/Östra sjukhuset
  • 831327 Östersund
  • Tfn: 063-153000
  • gustaf.biasoletto@gmail.com

Arbets- och Referensgruppen för Global - GLOBAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Fertilitet- Ofrivillig Barnlöshet - FERT-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering - FARG

Arbets- och Referensgruppen för Evidensbaserad medicin - EVIDENS-ARG

 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Endometrios - ENDOMETRIOS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention - C-ARG

 • Ordförande
  • Kristina Elfgren
  • PO Gynekologi/Reproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Stockholm
  • Tfn: Tel 08-58587528
  • Kristina.elfgren@sll.se

Arbets- och Referensgruppen för Benign gynekologi