Sök

Kontaktuppgifter för ARGUS och AR-Grupper

 • (Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare)Arbets- och Referensgruppen för Benign gynekologi

Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention - C-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endokrinologi - ENDOKRIN-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endometrios - ENDOMETRIOS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Etik - ETIK-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Evidensbaserad medicin - EVIDENS-ARG

 • Sekreterare
  • Sissel Saltvedt
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • 17173 Stockholm
  • Tfn: 08 51770000
  • sissel.saltvedt@sll.se

Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering - FARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Fertilitet- Ofrivillig Barnlöshet - FERT-ARG

 • Ordförande
  • Kjell Wånggren
  • Reproduktionsmedicin Novumhuset Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • 141 86 Stockholm
  • Tfn: 08-585 800 00
  • kjell.wanggren@sll.se

Arbets- och Referensgruppen för Global - GLOBAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar - HEM-ARG

 • Ordförande
  • Maria Revelj
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset
  • 41650 Göteborg
  • Tfn: 031-3421000 (vx)
  • maria.revelj@vgregion.se
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet - MM-ARG

 • Ordförande
  • Överläkare Sissel Saltvedt
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • 171 76 Stockholm
  • Tfn: 0727 115161
  • sissel.saltvedt@sll.se
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi - PERINATAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för PREEKLAMPSI-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Ob/Gyn samt Sexologi - POS-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Robson-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Tonårsgynekologi - TON-ARG

Arbets- och Referensgruppen för TUMÖR-ARG Gyn. Tumörkirurgi med Cancervård

Arbets- och Referensgruppen för Ultraljudsdiagnostik - ULTRA-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Urogynekologi - UR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Vulva -VULV-ARG