Sök

Stockholms Urogynmottagning anordnar: Kurs i urogynekologi för specialister 20-21 april 2023

 

Målsättningen med kursen är att erbjuda gynekologer fördjupade och bredare
kunskaper inom ämnesområdet urogynekologiska sjukdomar.
 
Kursen erbjuder ett mindre antal specialister med intresse för urogynekologi möjligheten att vidareutveckla sitt kunnande genom föreläsningar kombinerat med dragningar av verkliga patientfall som underlag för strukturerade diskussioner i ett mindre forum.
 
Preliminärt kursinnehåll: habituell polydipsi, pollakisuri, juvenil inkontinens, recidiverande ansträngningsinkontinens, urinstämma och residualurin, överflödesinkontinens, ”det bara rinner”, behandling av överaktiv blåsa, blåstumörer vid överaktiv blåsa, neurogen blåsdysfunktion, uretrasmärtsyndrom, farmakologi, nykturi, levatordystoni, intravesikal Botoxbehandling m.m.
 
Kursen äger rum 20-21 april, 2023, på Stockholms Urogynmottagning,
Solna, Stockholm, www.urogyn.se. Kursavgift 7 600 SEK.
Anmälan sker till daniel.altman@urogyn.se före 10 februari, 2023

Nota bene: Kursplatser tilldelas enligt ”först till kvarn” principen