Sök

Stockholms Urogynmottagning anordnar: Kurs i urogynekologi för specialister 27-28 april 2023

Målsättningen med kursen är att erbjuda gynekologer fördjupade och bredare

kunskaper inom ämnesområdet urogynekologiska sjukdomar.
 
Kursen erbjuder ett mindre antal specialister (och ST-läkare) med intresse för urogynekologi möjligheten att vidareutveckla sitt kunnande genom föreläsningar kombinerat med dragningar av verkliga patientfall som underlag för strukturerade diskussioner i ett mindre forum.
 
Preliminärt kursinnehåll: habituell polydipsi, pollakisuri, juvenil inkontinens, recidiverande ansträngningsinkontinens, urinstämma och residualurin, överflödesinkontinens, ”det bara rinner”, behandling av överaktiv blåsa, blåstumörer vid överaktiv blåsa, neurogen blåsdysfunktion, uretrasmärtsyndrom, farmakologi, nykturi, levatordystoni, intravesikal Botoxbehandling m.m.
 
Kursen äger rum 27-28 april, 2023, på Stockholms Urogynmottagning,
Solna, Stockholm, www.urogyn.se. Kursavgift 7 600 SEK.
Anmälan sker till daniel.altman@urogyn.se före 15 februari, 2022

Nota bene: Kursplatser tilldelas enligt ”först till kvarn” principen