Sök
2023-01-11

Nästa möte: Onsdag den 17 januari

Nästa möte äger rum den 17 januari kl 10 - 16 fysiskt i Uppsala och digitalt via Zoom. Därefter äger möte rum den 14 maj.