Sök
2015-03-13

Protokoll Tonarg-möte 150313

Närvarande: Kicki Bergström, Ingela Permats, Annika Taube, Lena Moegelin, Pia Jakobsson Kruse, Karin Bondestam, Pia Jonason, Agneta Ahlbäck, Catharina Lundgren Idh, Gabriella Falk, Ann-Christine Nilsson, Katarina Johansson, Susanne Högberg, Gunnel Törnstrand, Anne-Maj Engström, Marta Hansson Bocangel

1. Mötet förklaras öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
3. Rapportpunkt preventivmedelssubventionen I Västernorrland har man löst preventivmedelsssubventionsfrågan med undantagshantering, se bifogat dokument. Ett annat problem är att ungdomar har nekats hämta ut förskrivna preventivmedel om de varit under 15 och ibland även under 18 år. Det har skett vid flera olika apoteksbolag och är troligen enskilda apoteksanställda som agerat. Det har från apotekshåll lyfts att man ev skulle skriva "sic" på preventivmedelsrecept till unga under 18. Detta vänder sig Tonarg samfällt mot då vi inte tycker att det inte rör sig om undantag.
4. Pia rapportterar från SVK-kurs (student vald kurs) 5v på läkarlinjen termin 10 KI i ungdomsmedicin som första i norden kommer att fortsätta med en kurs per år.
5. Lena Moegelin höll en bejublad föreläsning om HBTQ.
6. Diskussion om Tonargs uppgift och medlemar. I nuläget är maillistan till medlemmar gedigen där många aldrig deltar på möten eller ens svarar på kallelser. Mötet beslutade att om man inte närvarat på fyra möten och/eller inte svarat på två kallelser så stryks man från medlemslistan.
7. Mötet beslutade enhälligt att välja Pia Jakobsson Kruse till ny ständig sekreterare för Tonarg.
8. Marta tipsar om filmen om kvinnlig könsstympning som ligger på Socialstyrelsens hemsida.
9. Arbetet med Tonargs blivande kurs inom tonårsgynekologi med målgrupp ST-läkare och specialister intresserade av arbete med ungdomar fortsätter. Arbetsnamnet är "Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa" och tanken är att innehållet kommer ligga nära Arg-rapporten med samma namn. Arbetsgruppen som består av Lena Marions, Lena Moegelin, Marta Hansson Bocangel, Anna-Lena Näsström, Pia Jakobsson Kruse, Anne-Maj Engström, Gabriella Falk och Anna Palm hade ett första möte efter det ordinarie mötets avslutande.
10. Nästa möte beslutades till fredag 16/10. Samma lokal; Tanto på Södersjukhuset, hiss G plan 8.