Sök

AR-Gruppsnamn

Vi behandlar det som faktiskt är viktigt inom gynekologi och obstetrik

Gruppen träffas 2 gånger per år. Vi anordnar varje år kurser för ST-läkare och medverkar i fortbildningskurser. 

Välkommen att vara med du också! Det är en unik möjlighet att lära sig från de bästa av de bästa.

 

Kallelser kommer via ordf och sekreterare. Alla SFOG-medlemmar är välkomna men man behöver anmäla sig.

Ordförande: Ordförande mailadress

Sekreterare: Sekreterare mailadress