Sök

FERT-ARG

Välkomna till FERT-ARG hemsida!

Ny ordförande i FertARG! 

Välkommen Kenny Rodriguez Wallberg som efter mötet 210318 tar över efter Elizabeth Nedstrand.

Tack Elizabeth för din fina insats!

Tid för nästa möte kommer att annonseras här. Datum ej beslutat än.

 

Examination subspecialisering våren 2021:

Nästa examination äger rum 21/5 och kommer att genomföras digitalt på "zoom".

Ni som har anmält er: mer info och en länk till zoom-mötet kommer per e-mail närmare inpå .

Anmälan till examinationen med samtliga handlingar skall ske till ordf Kenny Rodriguez Wallberg (se under kontakt) senast två månader innan. Se under "Utbildning", resp "Dokument" nedan för blankett mm.

 

 

COVID-19-VACCIN & ASSISTERAD BEFRUKTNING

Vi möts av frågor från vara patienter ang om vaccination är säker inför eller under graviditet. I nuläget (210114) är kunskapsläget begränsat.

InfPreg har uppdaterat information på sin hemsida och även ESHRE har lagt ut information.

Informationen finns lättillgänglig på https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46 (se under rubrik nr 11, Profylax), respektive på https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG och sammanfattas därför inte här.