Sök

FERT-ARG

Välkomna till FERT-ARGs hemsida!

 

Tid för nästa möte: Torsdag 2024-03-21, fysiskt möte. Detaljer närmare inpå.

 

Plats: TBD 

 

 

Examination subspecialisering

Ansökan till examinationen med samtliga handlingar (ifyllda, signerade blanketter som PDF) skall ske till Fert-ARG:s ordförande och sekreterare samt till SFOG:s fortbildningssekreterare (se under kontakt på denna sida samt under "Om SFOG, Styrelsen") senast två månader innan önskat examinationsdatum. Se under "Utbildning", resp. "Dokument" nedan för blankett mm. Datum bestäms av samtliga inblandade i examinationen, i samråd med den sökande.

 

 

Datum till nästa examinationstillfälle: TBD

Du/Ni som har anmält er till nästa examination: mer info kommer per e-mail närmare inpå.

 

  

COVID-19, VACCIN & ASSISTERAD BEFRUKTNING

InfPreg har uppdaterat information på sin hemsida och även ESHRE har lagt ut information. V g se resp hemsida för mer info. Generellt – uppmana till vaccination innan graviditet, men vaccination kan även ske under graviditet. 

Informationen finns lättillgänglig t ex på https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46 (se under rubrik nr 11, Profylax), respektive på https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG och sammanfattas därför inte här.