Sök

FERT-ARG

Välkomna till FERT-ARG hemsida!

 

Tid för nästa möte: torsdag 31/3 2022.

Plats: TBD. Vi hoppas på fysiskt möte, ev hybridmöte.

 

Nya subspecialister i Reproduktionsmedicin!

Farnaz Bazargani godkändes 2021-10-01. GRATTIS!

 

Examination subspecialisering

2021-12-09. 

2022-04-22 (prel).

Ni som har anmält er: mer info kommer per e-mail närmare inpå.

Anmälan till examinationen med samtliga handlingar skall ske till ordf Kenny Rodriguez Wallberg (se under kontakt) senast två månader innan. Se under "Utbildning", resp "Dokument" nedan för blankett mm.

 

 

COVID-19-VACCIN & ASSISTERAD BEFRUKTNING

InfPreg har uppdaterat information på sin hemsida och även ESHRE har lagt ut information.

Informationen finns lättillgänglig på https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46 (se under rubrik nr 11, Profylax), respektive på https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG och sammanfattas därför inte här.