Sök

FERT-ARG

Välkomna till FERT-ARG hemsida!

 

Tid för nästa möte: Tisdag 2023-10-03, hybridmöte. Detaljer närmare inpå.

.

Plats: TBD 

 

Ny subspecialist i Reproduktionsmedicin!

Zoha Saket godkändes 2022-04-22.

GRATTIS!

 

Examination subspecialisering

Datum: TBD

Ni som har anmält er: mer info kommer per e-mail närmare inpå.

Anmälan till examinationen med samtliga handlingar skall ske till ordf Kenny Rodriguez Wallberg (se under kontakt) senast två månader innan. Se under "Utbildning", resp "Dokument" nedan för blankett mm.

 

 

COVID-19, VACCIN & ASSISTERAD BEFRUKTNING

InfPreg har uppdaterat information på sin hemsida och även ESHRE har lagt ut information. V g se resp hemsida för mer info. Generellt – uppmana till vaccination innan graviditet, men vaccination kan även ske under graviditet. 

Informationen finns lättillgänglig t ex på https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46 (se under rubrik nr 11, Profylax), respektive på https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG och sammanfattas därför inte här.