Sök
  • Mödradöd i Sverige: Vad kan vi lära?

  • Nominera ledamöter till RLIM för kommande mandatperiod!

  • Temadag om abort

    24 maj 2019

  • SFOG Veckan 2019 ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

    26-29 augusti 2019

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.